سنگبری سنگبری آریانا مرمریت

سنگبری آریانا

سنگبری آریانا به مدیریت جناب آقای راطبی تولید کننده انواع سنگ مرمریت جهت کاربرد در سنگ ساختمانی،سنگ نما،سنگ تزیینی و غیره می باشد.

نام سرپرست راطبی
تلفن 03133800920
تلفن همراه 09131192479
نمابر 03133800922
رایانامه
وب سایت
نشانی اصفهان - شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 44صنایع سنگ آریانا
نوع تولید یا عرضه مرمریت
معدن
کد پستی

تصاویر

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریانا

سنگبری سنگبری آریاناسنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها