سنگبری سنگبری دنیای گرانیت گرانیت نطنزبروجردو...پله  و کابینت در ابعاد طولی نمره 40*40

سنگبری دنیای گرانیت

نام سرپرست جباری
تلفن 03133800241
تلفن همراه 09131112187
نمابر 03133800242
رایانامه
وب سایت
نشانی اصفهان - شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 24شرقی دنیای گرانیت
نوع تولید یا عرضه گرانیت نطنزبروجردو...پله و کابینت در ابعاد طولی نمره 40*40
معدن
کد پستی

تصاویرسنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها