سنگبری سنگبری فرشادنو تولید انواع سنگهای هتن آباد( فرشی.جدولی.دستوری ابعاد مختلف) و کوپ سنگ

سنگبری فرشادنو

سنگبری فرشادنو به مدیریت جناب آقای خلیفه قلی تولید کننده انواع سنگ هتن آباد (فرشی-جدولی-دستوری) در ابعاد مختلف و تولید سنگ کوپ

نام سرپرست علیرضا خلیفه قلی
تلفن 03133804753
تلفن همراه 09133102711و 09130212711
نمابر
رایانامه
وب سایت Www.farshadno.ir
نشانی اصفهان.دولت آباد.منطقه صنعتی. خیابان 46. سنگبری فرشادنو
نوع تولید یا عرضه تولید انواع سنگهای هتن آباد( فرشی.جدولی.دستوری ابعاد مختلف) و کوپ سنگ
معدن
کد پستی

تصاویرسنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها