سنگبری سنگبری مدائن بورس پنیرکچه و رامشه  و انواع تراورتن کرم و سفید و شکلاتی

سنگبری مدائن

سنگبری مدائن به مدیریت جناب آقای صالح پور تولید کننده انواع سنگ تراورتن  وبورس پنیرکچه و رامشه می باشد.

نام سرپرست صالح پور
تلفن 03133802629
تلفن همراه 09132061804 09131150899
نمابر 03133808236
رایانامه
وب سایت
نشانی اصفهان - شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 26فرعی مدائن
نوع تولید یا عرضه بورس پنیرکچه و رامشه و انواع تراورتن کرم و سفید و شکلاتی
معدن
کد پستی

تصاویر

سنگبری سنگبری مدائن

سنگبری سنگبری مدائن

سنگبری سنگبری مدائن

سنگبری سنگبری مدائن

سنگبری سنگبری مدائنسنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها