سنگبری شهاب ( یوسفیان )
سنگبری بوستان ( بهرامی ) ---------------
سنگبری کهربا ( حاجی هاشمی ) تراورتن
سنگبری آذرین ( حاج حیدری ) گرانیت
سنگبری صالح ( جورکش ) مرمریت
سنگبری حرا ( عربپور )
سنگبری فارخ 2 ( صالحی )
سنگبری توحید ( مرکبیان )
سنگبری امیرکبیر ( استوار )
سنگبری شهرآرا ( مختاری ) مرمریت
سنگبری حیدریان ( آقای حیدریان ) تولید تخصصی لاشتر داخلی -صادراتی
سنگبری ناصرخسرو ( اسدی ) مرمریت
سنگبری وزین گرانیت هاشمی ( هاشمی ) تراورتن . مرمریت
سنگبری شکوفه ( اسماعیلی )
سنگبری توکل ( حجتی )
سنگبری جام 2 ( حاج هاشمی ) مرمریت
سنگبری صادرات سنگ حسینی ( حسینی )
سنگبری الماس گرانیت ( ملکزاده ) گرانیت
سنگبری آفاق ( غفوری ) تراورتن
سنگبری تخت طاووس ( فرقانی )
سنگبری برج ( نوروز تولی ) مرمریت
سنگبری مایون رود(ایران بهساب ) ( امیرخانی ) تراورتن
سنگبری خلیج فارس ( جعفری )
سنگبری امید ( روح الهی )
سنگبری حافظ ( ادریسی )
سنگبری گلچین ( ماهوش ) گرانیت
سنگبری میلاد ( حاجی حیدری ) تراورتن
سنگبری جبال ( علوی بلداجی ) تراورتن
سنگبری دناکوه ( کاظمی )
سنگبری زرین ( عرب پور )
سنگبری آتشکوه ( احمدی )
سنگبری گدار سنگ ( مختاری )
سنگبری مهتاب ( عابدی )
سنگبری تلاش ( غفوری ) مرمریت
سنگبری کوهستان ( مرتضوی )
سنگبری آبان ( ملک زاده )
سنگبری سعیدی ( سعیدی ) مرمریت
سنگبری سمنان ( فرقانی )
سنگبری اقبال ( مختاری )
سنگبری مینیاتور ( شیاسی )
سنگبری نگارستان ( منتظرالظهور ) تراورتن
سنگبری نیکنام ( ماهوش ) کریستال
سنگبری لعل ( حجاری ) گیوتین
سنگبری نیکنام نو ( شاهزمانی ) کریستال
سنگبری آتشکده ( ستاره ) مرمریت
سنگبری میهن نو ( ماهوش ) مرمریت
سنگبری ایران ( افشاری )
سنگبری ارکان ( فرقانی )
سنگبری بهار ( افشاری )
سنگبری ماهان ( عرب پور ) سنگ تراورتن و سنگ مرمریت


سنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها