سنگبری امین 2 ( دفاعی ) گرانیت
سنگبری عموتقی ( عموتقی ) تراورتن
سنگبری عمران ( ابرقویی )
سنگبری تجارت نو (سالن 1) ( حاجی مرادی ) سنگ کرم بیموج مناسب برای نمای رومی وبی موج عباس آباد ممتاز،کرم موجداروبی موج عباس آباد ممتاز،کرم بژ و عسلی رنگ حاجی آباد
سنگبری جبال ( علوی بلداجی ) تراورتن
سنگبری برادران رحیمی ( رحیمی )
سنگبری عرفه ( آقای شجاعی ) سنگ عسلی .شکلاتی
سنگبری وحدت 2 ( وطن خواه ) تراورتن
سنگبری سجاد ( عموتقی ) تراورتن
سنگبری اندیشه ( قپانی ) تراورتن
سنگبری حافظ ( حاجی هاشمی ) تراورتن
سنگبری میکا ( حاج حیدری ) گرانیت
سنگبری معمارروح الهی ( روح الهی ) مرمریت
سنگبری سپاهان ( هدائی ) تراورتن
سنگبری مشتاق ( ابراهیم بابائی ) کریستال
سنگبری سعادت نو ( جورکش ) تراورتن
سنگبری آدینه ( عظیمی ) سنگ تراورتن، سنگ مرمریت
سنگبری مدائن ( صالح پور ) بورس پنیرکچه و رامشه و انواع تراورتن کرم و سفید و شکلاتی
سنگبری صبا ( رحیمی )
سنگبری کوشانوین ( فتحیان ) گرانیت
سنگبری محمدحسن ( زمانی ) گرانیت
سنگبری نماکار ( مختاری )
سنگبری آلپ ( امیرخانی ) مرمریت
سنگبری مینیاتور ( شیاسی )
سنگبری فردمرجان ( ماهوش ) مرمریت
سنگبری اپال ( جورکش ) تراورتن . مرمریت
سنگبری بهادری ( بهادری ) گرانیت
سنگبری جوادالائمه ( یزدانی )
سنگبری سجاد ( جمالی )
سنگبری نوری ( حاجی هاشمی ) تراورتن
سنگبری نادیان ( نادیان ) مرمریت
سنگبری اتفاق 1 ( روح الهی ) -----------
سنگبری عدل بلوری ( بلوری ) گرانیت
سنگبری جهان سنگ ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری هما ( عربپور )
سنگبری اردیبهشت ( حسینی )
سنگبری مدرس ( غلامی )
سنگبری آریانا ( راطبی ) مرمریت
سنگبری آراد ( یزدانی )
سنگبری متین ( سلطانی ) مرمریت
سنگبری هود ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری اورست ( امیریوسفی ) سنگ تراورتن کرم بی موج
سنگبری توکل ( کاظمی )
سنگبری ایران برش ( خویش خواه ) مرمریت
سنگبری سینا ( جورکش ) تراورتن .مرمریت
سنگبری کاوه ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری آپادانا ( قپاندار ) گرانیت
سنگبری صادقیه ( نوروزتولی ) تراورتن
سنگبری الوندنو ( حاج هاشمی ) مرمریت
سنگبری الحصیه ( حاج هاشمی ) گرانیت


سنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها