سنگبری جام جم ( کبیریان ) تراورتن
سنگبری عابد ( عابدی ) تراورتن
سنگبری دنا2 ( افشاری ) تراورتن
سنگبری حجر ( حمیدی منش ) تراورتن
سنگبری مجید ( نعمتی ) سنگ ساختمانی کرم.شکلاتی.سفید.رنگی و عباس آباد
سنگبری اسلامی ( حاج حیدری ) تراورتن
سنگبری سنگیران ( روح الهی ) تراورتن . مرمریت
سنگبری محمد(ص) ( برادران بلوری ) سنگ تراورتن ،کرم تکاب، کرم طرق، کرم رامشه، سیلورخرمائی تکاب، بی موج و موجدار ،صیقلی و چرمی
سنگبری منا ( حاج هاشمی ) سنگ تراورتن
سنگبری امام رضا ( اخلاقی ) تراورتن
سنگبری نفیس ( عباسی ) تراورتن
سنگبری سهند ( کهن زاد ) تراورتن
سنگبری کاوه ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری جهان آرا ( جعفرزاده ) سنگ تراورتن سفید طبس سنگ تراورتن قرمز اصفهان و آذرشهر سنگ تراورتن شکلاتی
سنگبری ایرج ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری آسمان ( امیرخانی ) تراورتن
سنگبری جبال ( علوی بلداجی ) تراورتن
سنگبری توحیدنو ( ماهوش محمدی ) تراورتن
سنگبری بهسنگ اصفهان ( سعیدی ) سنگ تراورتن و سنگ مرمریت
سنگبری ماهدیس ( ماهوش ) تراورتن
سنگبری آرا ( ماهوش ) تراورتن
سنگبری کسری ( نادیان ) تراورتن
سنگبری اصفهان غفور ( غفورزاده ) تراورتن
سنگبری کوروش ( کاکویی - نوربخش ) تراورتن عباس آباد، شکلاتی تیره
سنگبری نوری ( حاجی هاشمی ) تراورتن
سنگبری آفاق ( غفوری ) تراورتن
سنگبری جام 1 ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری ایمانفر ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری بدر ( آزادفر ) تراورتن . درپوش
سنگبری شایان ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری آریاماربل بلورین ( بلوری ) تراورتن . مرمریت
سنگبری فیروز ( مالکی ) تروارتن سفید عباس آباد -کرم وشکلاتی یزد وترواتن خرمائی تکاب ،مرمریت آزادی
سنگبری دقت ( شاه ثنایی ) تراورتن
سنگبری سینا ( جورکش ) تراورتن .مرمریت
سنگبری سنگستان سپاهان ( بنی هاشمی ) سنگ های مرمریت خوبسنگان، مشکی طلایی دهبید،ماهان ماکو ،کوثر،دهبید شایان.مرمر عسلی ماکو، سنگ تراورتن شکلاتی ,...
سنگبری سعادت نو ( جورکش ) تراورتن
سنگبری مسعود ( ماهوش محمدی ) تراورتن
سنگبری مدام .سالن (2) ( کبیری ) تراورتن
سنگبری مستاجران ( مستاجران ) تراورتن . مرمریت
سنگبری توفیق ( حاجی حیدری ) تراورتن . مرمریت
سنگبری فرمانیه ( محمد سلطانی ) تراورتن
سنگبری خاوران ( حاتمی ) تراورتن
سنگبری فجرتوحید ( وطنخواه ) تراورتن
مجموعه فرآوری الوان و الوان نما ( حاج اسماعیل امینی ) سنگ مرمر،سنگ تراونیکس،سنگ تراورتن،سنگ چینی،سنگ مرمریت
سنگبری صفه ( زمانی - مختاری ) سنگ تراورتن شکلاتی و دودی
سنگبری طراحان ( حاج هاشمی ) سنگ تراورتن و سنگ لایمستون
سنگبری سفیر ( حسن زاده ) تراورتن
سنگبری هستی ( ابطحی ) تراورتن
سنگبری آدینه ( عظیمی ) سنگ تراورتن، سنگ مرمریت
سنگبری تجارت نو (سالن 1) ( حاجی مرادی ) سنگ کرم بیموج مناسب برای نمای رومی وبی موج عباس آباد ممتاز،کرم موجداروبی موج عباس آباد ممتاز،کرم بژ و عسلی رنگ حاجی آباد


سنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها