سنگبری نوری ( حاجی هاشمی ) تراورتن
سنگبری بهارسنگ ( ماهوش محمدی ) تراورتن
سنگبری جلوه نما ( عموتقی ) تراورتن سفید و کرم
سنگبری دقت ( شاه ثنایی ) تراورتن
سنگبری عدالت نو ( مهوش محمدی ) تراورتن . مرمریت
سنگبری مهرنو ( حاجی حیدری ) تراورتن
سنگبری سمند ( نصیری ) تراورتن . مرمریت
سنگبری فجرتوحید ( وطنخواه ) تراورتن
سنگبری مردآویج ( جبل عاملی ) تراورتن
سنگبری براهیمی ( براهیمی ) تراورتن . درپوش
سنگبری بهسنگ اصفهان ( سعیدی ) سنگ تراورتن و سنگ مرمریت
سنگبری صادقیه ( حاج رحیمی ) تراورتن . گرانیت
سنگبری احسان ( وزیری پور ) تراورتن
سنگبری کهن زاد ( کهن زاد ) تراورتن
سنگبری کوروش ( کاکویی - نوربخش ) تراورتن عباس آباد، شکلاتی تیره
سنگبری یاور ( علیشاهی ) تراورتن
سنگبری فلق ( نادری ) تراورتن . مرمریت
سنگبری نیلوفر ( معاذی ) تراورتن
سنگبری حامد ( اخلاقی ) تراورتن
سنگبری توکلی ( توکلی ) تراورتن
سنگبری آرین مجتمع سنگ ( حاجی حیدری ) تراورتن
سنگبری اصفهان مرمر ( گوهری ) تراورتن
سنگبری تیراژه ( خزاعی ) تراورتن
سنگبری سپاهان ( هدائی ) تراورتن
سنگبری جام 1 ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری ماهدیس ( ماهوش ) تراورتن
سنگبری مجید ( نعمتی ) سنگ ساختمانی کرم.شکلاتی.سفید.رنگی و عباس آباد
سنگبری دناکوه ( کریمیان ) تراورتن . مرمریت
سنگبری حافظ ( حاجی هاشمی ) تراورتن
سنگبری لارسنگ ( حسن زاده ) تراورتن
سنگبری صنایع سنگ ( محتشم ) تراورتن
سنگبری درخشان نو ( کریمی ) تراورتن
سنگبری سپند ( ماهوش محمدی ) تراورتن
سنگبری ساحل ( حاجی حیدری ) تراورتن
سنگبری حجت نو ( دهستانی ) تراورتن
سنگبری پرسپولیس ( امیرخانی ) تراورتن . مرمریت
سنگبری نیریز ( عباسی نیا ) تراورتن
سنگبری لارستان ( کربلائی ) تراورتن
سنگبری شایان ( حاج هاشمی ) تراورتن
سنگبری آفرینش ( دشتبانی ) تراورتن
سنگبری محب ( محب محمدی ) تراورتن
سنگبری کوهی ( کوهی ) تراورتن
سنگبری پیمان سنگ ( منتظرالظهور ) تراورتن
سنگبری آرارات ( امیری ) تراورتن
سنگبری صیقل ( پشندیان ) تراورتن
سنگبری مسعود ( ماهوش محمدی ) تراورتن
سنگبری سحر ( سلطانی ) تراورتن
سنگبری روشن رخ ( هاشم نجفی ) تراورتن
سنگبری عالی ( ادیب ) سنگ تراورتن و سنگ مرمریت
سنگبری رامسر ( جورکش ) تولید انبوه سنگ تراورتن


سنگی ها

تماس با اتحادیه

تلفن: 03133800800
نمابر: 03133807333

نشانی

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،
خیابان 24، مجموعه اداری هیئت امنا،
دفتر اتحادیه و انجمن سنگ اصفهان

تماس با پشتیبانی

تلفن: 03195021971
نمابر: 03133456476

نشانی

اصفهان، خیابان کاوه جنوبی
حدفاصل پل چمران و میدان 25 آبان
نبش کوچه شماره 30، ساختمان نگین، طبقه دو

آمده ایم که دست در دست شما گذاشته و برای معرفی صنعت غنی سنگ بکوشیم. همواره موفقیت ما در گرو موفقیت شما خواهد بود.

- تیم پشتیبانی سایت

امید است با همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محترم سنگ، گام کوچکی در اطلاع رسانی هدفمند به مصرف کنندگان گرامی برداشته باشیم.

- اتحادیه سنگبری ها